Home>Hardanger>Ordet fritt: En kostbar forglemmelse
Hardanger Odda Kommune Politisk Ymse

Ordet fritt: En kostbar forglemmelse

Det var i mars 1971 vi flyttet inn i leilighetene i Eidesbråtet 14. Vi fikk da forelagt oss en leiekontrakt som viste leien vi skulle betale, intet annet var nevnt.
Straks før jul 1975 fikk samtlige i blokken et kravbrev pålydende kr. 240. Dette brevet hadde ingen underskrift, og at dette ikke var gjort, må oppfattes som en DISKRIMINERING. Vi var pensjonister og hadde ingen ting å si, og kunne vanskelig forstå at vi var mer mindreverdig enn andre leietakere i kommunen. Grunnen til at vi gikk til avisen med dette var å få greie på hvem som var ansvarlig, men der tok vi dessverre feil.

Vegskilt, Eidesbotet
Vegskilt, Eidesbrotet

Da leiegårdsutvalget var den toneangivende for informasjon om leiepålegg, gikk jeg ut fra at man der skulle få fyldestgjørende opplysninger. Svaret jeg fikk der var at saken var sendt Kommunekassereren — etter ordre fra Høvere hold, dermed basta.
Den 6.1. 1976 ringte jeg kontorsjef Ulf Sæter og ba om en samtale. Spørsmålet var da: hva gjelder det? Jeg svarte at det gjelder de 240 kronene. Jeg fikk et «dårlig» svar fra en offentlig tjeneste mann: «Jeg snakker ikke med Aksel Haugen, jeg snakker i hele tatt ikke med Haugen, du kan gå til ordføreren».
Jeg gjorde det og der ble jeg høflig mottatt og fikk uttale meg fritt. Ordføreren fikk overlevert det famøse brev vi hadde mottatt i julepresang, og det ble lovet at saken skulle bli forelagt formannskapet med en gang. Hva som er servert i Odda formannskap av oppfinnsomme hjerner for å bevise at disse (pensjonistene) visste at de skulle betale brensel for oljefyring, det er det vanskelig å få tatt med her, men en ting er å sette saken på hodet og komme med påstander som ingen kan få til annet enn ren sjikane av pensjonistene.
Når kontorsjefen i sin innstilling til formannskapet hevder at leieboerne visste, ifølge leiekontrakten, at de skulle betale h.h. vis kr. 6,- og 7, etter leilighetens størrelse, og samtidig fått god hjelp fra kommunekassereren til å støtte opp om dette, da må man spørre om det er vanlig praksis for å forsvare en sak at man først gir formannskap uriktige opplysninger, og i et senere møte må erklære at de opplysninger som var gitt, ikke var riktige fordi Leiegårdsutvalget ikke hadde pålagt oss å betale fyringsavgift.
Når noe slikt kan foregå i et utvalg som er valgt til å ivareta kommunens interesser, og som på denne måte helt forsømmer sin oppgave, slik at kommunen mister den kapital som de skal ha til å arbeide med, og i tillegg beskylder leieboerne for at de ikke vil be tale,til tross for at disse ikke visste om dette, ja, da må man ha lov til å spørre om ikke disse ansvarlige formenn og valgte medlemmer burde ta sin hatt og gå.
For en tid siden var det en sjef i kommunen som måtte trekke seg, det mankerte visstnok ca. 10 000 kroner i kassa?
Her er et utvalg som skal ivareta kommunens interesser ved å få penger inn i en annen kasse, og fordi disse ikke har passet sin jobb er denne kasses underskudd på innbetalte avgifter på ca. 15 000 kroner. Er denne komiteen ansvarlig økonomisk for det beløp som de er skyldige, ved ikke å utføre sitt oppdrag?
Til slutt et lite regnestykke, kommunens tap: 56 måneder a kr. 7,- (pr. mnd.) x 15 leiligheter: kr. 5 880,-, 56 måneder a kr. 6,- (pr. mnd.) x 15 leilig heter: kr. 5 040,-, tilsammen: kr. 10 920. Julegratiale (regn. vi fikk til jul) kr. 240,- pr. leilighet kr. 7 200, samlet sum kr. 18 120,-.
Når man ser på dette beløpet burde det være klart at det arbeidet dette utvalget har gjort i de siste 5 år har vært en dyr lærepenge for kommunen. Man må derfor formode at disse som i de årene har sittet i denne nemnda nå burde være moden for utskifting. Det bør bli slutt på at de blir valgt i nemnder, bare fordi de er gode Partifeller, det må også kunne forlanges at de forskjellige partiene kunne kontrollere det arbeidet de forskjellige nemnder og utvalg gjør.
Det er bra hvis medlemmene av dette utvalg nå stiller sine plasser til disposisjon, og i fellesskap erstattet kommunen disse pengene, istedet for — gjennom formannskapet — med sin handling — har hengt oss pensjonister ut som syndebukker.
Hva sier du Strand?
Aksel Heiberg Haugen.
PS. 21.12.76 fikk vi pensjonister i Eidesbråtet 14 brev om at vi skulle få tilbakebetalt pengene som var innbetalt på grunn av at formannskapet hadde omgjort sitt vedtak i møte 18. og 19.11. 76.
d.s.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *