Home>Hardanger>Eidfjord kommune>Frå dag til dag, HARDANGER Onsdag den 5. januar 1977
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Frå dag til dag, HARDANGER Onsdag den 5. januar 1977

HORDALAND FYLKESUTVAL
har valt desse til arbeids- og til taksnemnd for Hordaland:

Frå dag til dag
Små offentlege notisar
 • Fylkesmann Lars Leiro,
 • fylkesordførar Ole Dramdal,
 • Chr. JT. Vestrheim, Bergen,
 • Arthur Rydland, Tertnes,
 • Tomas Sekse, Kinsarvik,
 • Odd Gullaksen, Fonnes
 • Finn Lien, Bergen.

BYGNINGSRÅDET
imøtekom ikkje ein søknad frå Kjell Auto-Service om bygging av garasje ved Shell-stasjonen på Ragde

PER YSTANES
fekk byggeløyve for bustadhus i Bekkjadalen.
HÅKON KVAMMEN, EIDFJORD
er mellom dei 36 kandidtane som er uteksaminert frå det
medisinske fakultetet ved Universitetet i Bergen.

SOM MEDLEMER
i Hordaland fylke sitt utval for kraftutbygging og elforsynings
saker vart desse valde:

 • Sigurd Norheim, BKK
 • Arve Vatne, SKL,
 • Stin Hysing, A/S Tyssefaldene
 • Lars I. Aase, næringsutvalet i fylket.

FYLKESUTVALET
godkjende at det vert engasjert ein ekstra vaktmeister ved
Fylkessjukehuset i Odda i samband med at vaktmeister Fjæra
vert friteken for gjeldande vaktordning og overtek vaktmeister
funksjonane ved Odda sjukeheim under byggetida.
OLAV DAVIDHAUG
fekk byggeløyve for einebustad i Tunvegen 1. på Eitrheim.
BYGNINGSRÅDET
vedtok å imøtekoma Oddmund Eitrheim sin søknad om byggeløyve for garasje på Tokheim.

FIRMA L.L. REISÆTER
fekk på nærare fastsette vilkår løyve til ombygging av restauranten på Hjørna.

DET VART VEDTEKE
å ikkje imøtekoma Arne Bakke sin øsknad om oppføring av einebustad på garasjetak på Egne Hjem.

ULLENSVANG HERAD

På heradet sitt bustadfelt på Huse i Kinsarvik er ledig 7 bustadtomter. Interesserte kan venda seg til formannskapskontoret for søknadsskjema. Søknads frist IS. januar 1977.

SIGVALD LEGARD

fekk byggeløyve for garasje ved Sjukehusveien 34.

HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Review Overview

Summary

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *