1977 Januar månad Utgjeve Ymse

Annonsar i bladet 19 januar

Formiddagskonsert I ODDA KIRKE lørdag 22. januar kl. 12,00 Songkoret Samklang, dir. Ingvard Leivestad - Harald Knutsson, trompet - Trygve Danielsen, orgel. Fri adgang.   UNDERVISNING ODDA OG TYSSEDAL Ledige plassar på Kursa: Treskjering Barnetøy. Krotekake. Fransk 1 Start 1. Påmelding snarest i tlf. 41290 mellom kl. 15,30 og 17,00. Friundervisninga.     ABONNEMENTSPRISEN på «Hardanger» vert kr. 80,- for 1977 Til utlandet kr. 110,-.       DE SPARER
1977 Hardanger Januar Målkamp Ymse

Smånytt 22 Jan 1977

Boset i sekk eller dunk? Nytt interkommunalt oppmalingsapparat for søppel frå 70 000 Vestfoldingar startar opp no straks over ny-året. Søppelet vert fylt i sekker i staden for i dunkar hos kvart hushald. Danskane var først ute med sekkerenovasjon i Skandinavia. Dette var i 1957. Første året gjekk det det med 150 000 sekker av papir frå Sverige. I dag har dei mest berre sekke-renovasjon i Danmark — og berre
Sams slektsnamn, er det best?
1977 Hardanger Helse Januar Kultur Politisk Ymse

Sams slektsnamn ei trygg råme kring familien

Ei arbeidsgruppe i Justisdepartementet har utarbeidd ei skisse til endringar i namneloven. Lars Korvald har tidlegare karakterisert [caption id="attachment_530" align="alignright" width="300"] Sams slektsnamn, er det best?[/caption] dette som eit makkverk. Eg vil underskriva denne karakteristikken, sa Hans Olav Tungesvik i eit foredrag i Åsane tysdag. Utgreiinga er laga av tre tenestemenn i Justisdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Det er ingen grunn til å rekna med at det er den politiske viljen
Odda Kykje
1977 Hardanger Jondal Kvam herad månad Odda Kommune Ullensvang Utgjeve Ymse

Frå dag til dag – 19 Jan 1977

MANDAG KVELD var det to ambulanseflygingar til Odda med helikopter. Den eine var ein skadd mann etter ei arbeidsulukke i Mauranger, medan den andre var ein sjuketransport frå Odda til Bergen. MISJONÆR AGNAR ESPEGREN ber om støtte til sitt arbeid blant skolebarn og narkomane i Hong Kong. Mange er blitt hjulpet, men behovet for hjelp er fortsatt enormt. Vil du og dine fremdeles være med å støtte Agnar Espegrens arbeid
1977 Januar Kultur Ymse

Auka aktivitet i Noregs Ungdomslag – Førebyggjande arbeid i vid meining

Omtrent 40 nye lag har slutta seg til Noregs Ungdomslag i året som gjekk. Og denne års auken er normal for organisasjonen om ein ser på dei tre siste åra. I alt har denne samskipnaden for ungdomslaga vel 31 000 medlemer, fortel Nynorsk Pressekontor. -Kva er grunnen til auka tilsig av ungdomslag, general sekretær Egil Hyldmo i Noregs Ungdomslag? -Det nye generasjonen som kom i etterkrigstida har vorte lei av
Grannatun Anno 2017
1977 Hardanger Januar Ullensvang

Årsmøte for Børve og Sekse husmorlag

Børve og Sekse husmorlag har i 1976 havt 42 medleme. Det har vore halde 5 styremøte og 7 lags møte, 1 festmøte og [caption id="attachment_553" align="alignright" width="300"] Grannatun Anno 2017 (Foto: Grannatun http://indreaustsio.no/category/grannatun/)[/caption] joletrefest for born. 4. juli hadde laget tur med «Fjordclipper» til Rosendal. Heimesjukepleiesjef Eldrid Bay Eikemo var innbeden på februar-møtet. Ho fortalde om heimehjelp-ordninga her i heradet, heimesjukepleie m.m. Av program på møta elles har det vore
Eple sel tregt
1977 Hage/dyrking Hardanger Januar Ullensvang

Fruktavlinga over medels i fjor – Tregt sal etter jol

Hardanger Fruksamsal på Grimo seier til «Hardanger» at det etter leveringane å døme har vore over normalår i fjor for [caption id="attachment_533" align="alignright" width="300"] Eple sel tregt[/caption] Gravenstein og pærer, mindre for Prins og for Torstein eit normalår. Kvaliteten har vore god og frukta har halde seg godt, truleg det kalde veret å takka. Samsalet fekk ut mest all frukta før jol. Det var god etterspurnad, og med den store
stramt budsjett
1977 Hardanger Januar Politisk Ullensvang

Ullensvang heradstyre vedtek stramt, men ekspansivt budsjett

Heradstyret i Ullensvang hadde møte torsdag 20. januar. Budsjettet vart vedteke utan større ordskifte. Dei fleste talarane tykte [caption id="attachment_525" align="alignright" width="300"] Det vart vedteke eit stramt budsjett[/caption] budsjettframlegget var godt, varsamt sett opp, men likevel med tanke på å gjera noko i året som kom og. Ordførar Hesthamar sa at utan det ekstra ordinære statstilskotet me har fått, hadde det vore svært vanskeleg å setja opp dette budsjettet. Me
1977 Januar Politisk Religion Ymse

ORDET FRITT: Kven treng be om orsaking?

«Israels ambasadør bekalager sine uttalelser», står det i dagspressa... So kan den norske utanrikskomité taka på seg «forsoningskappa» og lata nåde gå for rett. Alle me andre kan pusta ut etter «et spent forhold».. David Revlin kan meditera litt over den uangripelege norske rettferdskjensla. Ser sanninga soleis ut? Nei, og atter nei. Den norske utanrikskomité er naturlegvis ikkje ein flokk analfabetar. Me har vore tuta øyro fulle om flyktninglægra til
I dag vekker undrene heller diskusjon og innvendinger — eller risting på hodet og et kast med skuldrene.
1977 Hardanger Januar Kultur Religion Ymse

SUNDAGSTANKAR av Rasmus Lassen

Mange vil gjerne få mer tak i Bibelens budskap og prøver å finne ut hvem Jesus — mesteren fra Nasaret — egentlig var. [caption id="attachment_546" align="alignright" width="300"] I dag vekker undrene heller diskusjon og innvendinger — eller risting på hodet og et kast med skuldrene.[/caption] Frimodig setter de igang — kanskje ved å lese i Det nye testamentet eller ved å høre etter der budskapet derfrå blir forkynte. Men så