Til eit barn
Hardanger Politisk Skule Ymse

Brev til eit barn

[caption id="attachment_506" align="alignright" width="212"] Pål Sundvor "Brev til eit barn"[/caption] Av Pål Sundvor i «Nationen» Når eg ikkje har skrive dette brevet før, er det kort og godt fordi eg ikkje visste korleis eg skulle forma det. Eit brev til eit vakse mennske kan ein forma heller likesælt. Men når ein skal skriva eit brev til eit barn, då kan ein ikkje vera lettvint — og ein må samstundes vera
Målkamp Politisk Skule

Norsklærarane vil styrkja morsmålet – Nytt landslag for norskundervisning.

Norsklærarane rundt om i landet innan alle skuleslag driv på og organiserer seg. Det første nummeret av bladet Norsklæraren [caption id="attachment_494" align="alignright" width="293"] Lærar[/caption] er no kome ut, og i februar skal Landslaget for norskundervisning skipast i Stavanger. Opptakten til dette skipingsmøtet kom på eit seminar i vår, om morsmålet i det norske utdanningssystemet. Det nye landslaget er ikkje meint å vera ei fagforeining som skal konkurrera med dei ulike
Hardanger folkehøgskule
Hardanger Skule Ymse

Kva koster det å gå på folkehøgskule? Stipend kan dekkja heile skuleopphaldet

Det er mange ungdommar, som ved desse tider lurar på kva dei skal gjere neste år, og tanken på ein folkehøgskule melder seg for mange. Da er det godt å vite at det er mange folkehøgskular å velje mellom -i det heile 88 stykke spreidd over heile landet, og i alt 370 i heile Norden. Lova seier at ein skal vera fylt 17 år for å komme inn på ein
Hardingfela er eit kunstverk
1977 Januar Kultur Politisk Skule Ullensvang Ymse

Frå dag til dag 22 januar 1977

Ny poststyrer på Hovland Poststyrevikar Ragna Kvalnes er tilsett som poststyrar ved Hovland postkontor C. Ho tek til i stillinga 1.1-77.   Kven har vunne? Frå Kinsarvik frettar me at Vestlandske Blindeforbund sitt lotteri har kome ut med ein hovudgevinst på eit lodd som er seld i Kinsarvik. Loddet er ikkje på mindre enn eit heilt Block-Watne-hus. Då me fekk meldinga hadde enno ikkje vinnaren meld seg. Dei meinte at