Hardanger Odda Kommune Politisk

Lokala til song, musikklag og eldresenter sett i stand

Odda formannskap har fylgt opp saka om istandsetjing av lokala til eldresenter og til song og musikkorganisasjonane i gamle yrkesskulebygget. Det er valt ei nemnd til å arbeida vidare med saka og i denne nemnda er desse med: Arne Vik frå for mannskapet, formannen i sosialstyret og eldreomsorgsutvalet, ein representant frå song og musikksambandet, ein representant frå Odda og Tyssedal Pensjonistforening og 1 representant frå Norzink A/S. Norzink har gjeve
Torolv Hesthamar
Politisk Ullensvang Ymse

Ullensvang budsjett på 28,2 mill – Det vert vanskeleg, men me er optimistar -seier ordførar Torolv Hesthamar

[caption id="" align="alignright" width="203"] Torolv Hesthamar, ordførar Ullensvang 1977[/caption] Det er ikkje noko lett år me går i møte, men alle har vore klar over at Ullensvang ville få vanskar med å få endane til å møtast når vi skulle leggja fram budsjett for 1977. Det er eit nøkternt og stramt budsjett som ikkje gjev rom for store utskeielsar, men tendensane i budsjettet peikar framover. Alle i formannskapeter samla om
Logoen til Ullensvang herad
1977 Januar Politisk Skogbruk Ullensvang Ymse

6 stillingar vert inndregne: Mannskapsplan for kommunale etatar i «rest»-Ullensvang

På møtet 20. januar skal Ullensvang heradsstyre, handsama framlegget, til mannskaps planen for dei kommunale etatane. [caption id="attachment_300" align="alignright" width="234"] Logoen til Ullensvang herad[/caption] Mannskapsplanane inneber inndraging av i alt 6 stillingar. Desse stillingane er husmorvikarstilling og oppsynsmann-stilling ved teknisk etat. Båe desse stillingane vert overført til Eidfjord. Vidare tek 4 stillingar der det for tida ikkje er tilsett folk: 2 utearbeidarstillingar ved teknisk etat/skogreisinga, stilling som trekkontrollør ved heradskassen og
Kommunevåpen Odda
Hardanger Odda Kommune Politisk

Odda sel og nektar sal av eigendomar

Odda formannskap hadde på møtet onsdag føre nokre søknader om kjøp av kommunale bustader og eigedomar. [caption id="attachment_374" align="alignright" width="240"] Kommunevåpen Odda[/caption] Formannskapet gjekk inn for å selja eigedomen Eidesmoen 1 til Sylvi Holm Bjørke og Olav Bjørke, eigedomen Eidesmoen 3 til Erik Folkedal, Eidesmoen 4 til Toralv Mikkelsen og Eidesmoen 5c til Freddy Eriksen. Derimot ville ikkje formannskapet rå til at distriktslækjar Halleråker får kjøpa eigedomen Kvednavegen 4. Vedtaket
Hardanger Politisk Ymse

Foreldrerett – foreldreansvar STATEN SI MAKTGRENSE

I radio og fjernsyn har ein merka ei stigande interesse for barn og barneoppseding den siste tida. Det er gledeleg. Ein har teke fleire viktige spørsmål opp til drøfting: Kven har rett til å refsa born? Skal born i det heile få straff? Kven eig borna, staten eller foreldra? Kven har rett til å oppsede? Det er ikkje greitt å gje eit enkelt og eintydig svar på desse spørsmåla. Det