Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Språkformannen om Langslet-kritikken: – Skremande mangel på språkpolitisk kontakt.

Aviser og kringkasting har kunna melde om sterk kritikk frå Stortinget når det gjeld verksemda til Norsk Språkråd. Høgre sin kultur-førar, Lars Roar Langslet, kom med ein interpellasjon der han gjekk hardt ut mot verksemda til Norsk Språkråd. Han meinte mellom anna at visse innstillingar som Rådet har kome med uroar han, og at mange råd går på tvers av det Stortinget meiner, skriv Nynorsk Presse kontor. — Er ikkje
Eidfjord kommune Hardanger Politisk Ymse

Nytt skulestyre i Eidfjord

Førskuletiltak i Eidfjord — [caption id="attachment_377" align="alignright" width="300"] Det nye Eidfjord skulestyre: Fra venstre: Johanna Fjetland, Åse Steiro, Marit Herland, Oddrun Sæbø, Ragnhild Herstad, Arnhild Næsheim og Gunvald Bu. (Ola M. Tveit og Astrid Garen var ikkje tilstade).[/caption] Frå foreldrelaget ved Lægreid og Sæbø skular er det kome ynskje om at det vert starta førskuletiltak ved desse skulane. Det er og eit ynskje at dette vert sett i gang så
Hardanger Politisk Ullensvang Ymse

Espelid og valkampen i fokus under årsmøtet til Hordaland Venstre på Utne til helga

Det vert naturleg nok valkampen og Venstres fyrstekandidat, ordførar Mons Espelid frå Askøy, [caption id="attachment_327" align="alignright" width="224"] Mons Espelid Frå Askøy[/caption] som vil stå i fokus under årsmøtet i Hordaland Venstrelag på Utne Hotel laurdag og sundag. Mons Espelid er eit heller nytt namn i politiske krinsar i Hordaland, sjølv om han no sit i ordførarstolen for Venstre i den folkerikaste landkommunen i fylket. Det knyter seg difor stor spaning
Politisk Ullensvang Ymse

Takst på Hauso skule

Fylkestinget vedtok 14. desember at ordninga med fylkestllskot til skulebygg skal falla bort frå 1/1-77. For bygg som er under arbeid ved årsskiftet, skal det betalast ut fylkestilskot etter kor stor del av bygget som er ferdig. Ei takstnemd der formannen i skulestyret er med, saman med ein representant frå kommunen der bygget ligg, skal avgjera kor stor del av bygget som er ferdig. Ullensvangherad har valt ordførar Torolv Hesthamar
Hage/dyrking Hardanger Målkamp Politisk Ullensvang Ymse

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag, Kåre Lutro

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag Nye standardreglar for frukt, bær, grønsaker og poteter. Fruktdyrkarane i bygdene her er no vortne kjende med brevet Dykkar frå 13. des. f.å. Det går der klårt fram at De ikkje kan (vil?) etterkoma kravet vårt om at Norsk Standard for frukt i og bær 2800-2811 denne gongen skulle redigerast på nynorsk. På våre kantar av landet har me lenge no
Hardanger Politisk Ullensvang

Vidaregåande grunnkurs i Kinsarvik

Hordaland fylkesting har gjort vedtak om at det skal startast vidaregåande toårig grunnkurs i Kinsarvik frå hausten 1977. Dette kurset gjev m.a. kompetanse for opptak i gymnaset og yrkesskulen for faga handel og kontor. I seg sjølv er dette skuletilbodet eit avslutta vidaregåande undervisningstilbod som gjev grunnlag for tilsetjing direkte i yrkeslivet. Men kurset gjev og rett til opptaking i andre skular m.a. andreklassen i gymnaset. Vilkåra for at eit
Målkamp Politisk Ymse

Målgåva for 1976 slo alle rekordar.

Etter den siste finteljinga på Skrivarstova til Nynorsk Mållag ved nyttårsleitet syner det seg at målgåva har sprengt alle skjema og budsjett i året som gjekk. Styret i Noregs Mållag sette seg som mål å få inn 270 000 kroner i 1976, men skar seinare ned summen til 230 000 etter at målgåva gjekk noko tregt fyrste kvartalet. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="300"] Noregs mållag logo[/caption] Tala for 1976 syner at
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Villeiande meiningsmålingar

Gallup-parodien skal halda fram enno ei stund. Norges Markedsdata har nemleg sett bukken til å passa havresekken, eller med andre ord, spurd partia om dei skal godkjenna DNF sitt framlegg om eit ekspertutval til å studera metodane deira, eller om dei skal halda fram som hittil i 1977. Kva motiv eller vurderingar som er grunnen til at dei fleste partia er så velnøgde med gallupen slik han er i dag,