Halldor Meland, ein framifrå spelemann
1977 Hardanger Januar Kultur Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

ORDET FRITT: Bleie – Meland

Eg visar til Hardanger den 12. d.m. og det anonyme innlegget der om min ringe person. [caption id="attachment_576" align="alignright" width="207"] Spelemannen Halldor Meland. Ein av dei fremste.[/caption] Innsendaren har ikkje våga å setja sitt fulle namn under. Slike anonyme innlegg svarar eg ikkje på. Og Jon Bleie vil nok be seg fri hjelp frå slike namnlausingar. Eg visar til det eg fyr har skrive: «Biografien er grundig og velskriven. Eit
1977 Januar Politisk Religion Ymse

ORDET FRITT: Kven treng be om orsaking?

«Israels ambasadør bekalager sine uttalelser», står det i dagspressa... So kan den norske utanrikskomité taka på seg «forsoningskappa» og lata nåde gå for rett. Alle me andre kan pusta ut etter «et spent forhold».. David Revlin kan meditera litt over den uangripelege norske rettferdskjensla. Ser sanninga soleis ut? Nei, og atter nei. Den norske utanrikskomité er naturlegvis ikkje ein flokk analfabetar. Me har vore tuta øyro fulle om flyktninglægra til
Noregsmållag logo
1977 Hardanger Januar Kultur Målkamp Politisk

Målgåva

I eit tidlegare nummer av «Hardanger» hadde me ei gledeleg melding om rekordstor målgåve for 1976. Skrivarstova åt Noregs Mållag hadde sett som mål å få 270 000kr. i målgåve for fjoråret. Men etter som målgåvene kom heller tregt inn første helvta av året, fann Skrivar stova at det var nok å setja vonene for høgt med 270 000 kroner. Så skar dei talet ned til 230'000 kr. .Det var
Hardingfela er eit kunstverk
1977 Januar Kultur Politisk Skule Ullensvang Ymse

Frå dag til dag 22 januar 1977

Ny poststyrer på Hovland Poststyrevikar Ragna Kvalnes er tilsett som poststyrar ved Hovland postkontor C. Ho tek til i stillinga 1.1-77.   Kven har vunne? Frå Kinsarvik frettar me at Vestlandske Blindeforbund sitt lotteri har kome ut med ein hovudgevinst på eit lodd som er seld i Kinsarvik. Loddet er ikkje på mindre enn eit heilt Block-Watne-hus. Då me fekk meldinga hadde enno ikkje vinnaren meld seg. Dei meinte at
Sams slektsnamn, er det best?
1977 Hardanger Helse Januar Kultur Politisk Ymse

Sams slektsnamn ei trygg råme kring familien

Ei arbeidsgruppe i Justisdepartementet har utarbeidd ei skisse til endringar i namneloven. Lars Korvald har tidlegare karakterisert [caption id="attachment_530" align="alignright" width="300"] Sams slektsnamn, er det best?[/caption] dette som eit makkverk. Eg vil underskriva denne karakteristikken, sa Hans Olav Tungesvik i eit foredrag i Åsane tysdag. Utgreiinga er laga av tre tenestemenn i Justisdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Det er ingen grunn til å rekna med at det er den politiske viljen
Til eit barn
Hardanger Politisk Skule Ymse

Brev til eit barn

[caption id="attachment_506" align="alignright" width="212"] Pål Sundvor "Brev til eit barn"[/caption] Av Pål Sundvor i «Nationen» Når eg ikkje har skrive dette brevet før, er det kort og godt fordi eg ikkje visste korleis eg skulle forma det. Eit brev til eit vakse mennske kan ein forma heller likesælt. Men når ein skal skriva eit brev til eit barn, då kan ein ikkje vera lettvint — og ein må samstundes vera
Forvirring
Hardanger Målkamp Politisk

«Midt-Noreg»-sak i Norsk Språkråd

[caption id="attachment_499" align="alignright" width="173"] Forvirring[/caption] Norsk Språkråd vil no bli spurt om ikkje fagutvalet i rådet kan uttale seg om ein bør verne språket mot Midt Noregnemninga og ikkje tillate at det blir eit nytt namn på kartet. Og dei som ber om dette vil nok passe på å gjere språkrådet merksam på at Midt Noreg no held på å gli inn i språket utan at korkje det offentlege eller
Kommunevåpen Odda
Hardanger Odda Kommune Politisk

Saksliste Odda kommunestyre onsdag 26. jan. 1977 kl. 18,00

Odda kommunestyre innkalles med dette til møte i Rådhuset [caption id="attachment_374" align="alignright" width="240"] Kommunevåpen Odda[/caption] . SAKLISTE: 1. Meldinger. 2. Aldersboligene på Kvitavoll. Utsatt OK-sak nr. 216 fra møte 29. des. 1976. 3. Organiseringen av kultursektoren i Odda kommune. Utsatt OK-sak nr. 221 fra møte 29. des. 1976. 4. Revisjonsmelding til regnskapet for 1975 for Odda kommunekasse, Odda El.verk, Odda komm. kinomatograf og Odda havnekasse. Utsatt OK-sak nr. 222 fra
Målkamp Politisk Skule

Norsklærarane vil styrkja morsmålet – Nytt landslag for norskundervisning.

Norsklærarane rundt om i landet innan alle skuleslag driv på og organiserer seg. Det første nummeret av bladet Norsklæraren [caption id="attachment_494" align="alignright" width="293"] Lærar[/caption] er no kome ut, og i februar skal Landslaget for norskundervisning skipast i Stavanger. Opptakten til dette skipingsmøtet kom på eit seminar i vår, om morsmålet i det norske utdanningssystemet. Det nye landslaget er ikkje meint å vera ei fagforeining som skal konkurrera med dei ulike
Noregsmållag logo
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Alle dialektar like bra Skriftleg opplæring i dialekt som krav i dialektveke

— Det bør bli høve for elevane i dei lågste klassene til å skrive på dialekten før dei gradvis blir rettleidde til å skrive på normalmålet, heiter det m.a. i dialektplattforma til mållaga, som vart vedtekne på eit sams styremøte mellom Noregs Mållag og Norsk Målungdom i Oslo. [caption id="attachment_303" align="alignright" width="230"] Noregs Mållag[/caption] Dei to styra vedtok å skipe til dialektveke denne vinteren med, og den landsomfattande dialektveka i