Hardanger Politisk Ullensvang Ymse

Venstre på frammarsj i Hordaland

Hordaland Venstrelag hadde årsmøte på Utne laurdag og sundag 15. og 16. januar 1977. Møtet var halde i Grannahuset, ein triveleg møtestad med treskurd og bilete av åndshovdingar på veggene. Det møtte kring 90 sendemenn frå dei fleste heråd i Hordaland. Fylkesleiar John Nesheim opna møtet. Formannen i Ullensvang Venstrelag, Nils Magne Aanensen, helsa velkomen til Ullensvang, og nemnde at Ullensvang Venstrelag var det eldste lokallaget i landet. [caption id="attachment_383"
Anna Djønne til minne
Dikt Døde Hardanger Ymse

Anna Djønne til minne

So er ho Anna og faren or grenda. Dei vert burte dei gamle. [caption id="attachment_402" align="alignright" width="300"] Anna Djønne til minne[/caption] Men det er no slikt som hende, med alle dei gamle. Ho sleit seg ut på ein brattlendt gard, i daglegt strev og kav. Hundrad tusentals fotefar, på veg mot si eiga grav. Som andre gamle. Ho åtte i bringa ein indre styrke, som mange andre gamle. Ljoset som
Forvirring
Hardanger Målkamp Politisk

«Midt-Noreg»-sak i Norsk Språkråd

[caption id="attachment_499" align="alignright" width="173"] Forvirring[/caption] Norsk Språkråd vil no bli spurt om ikkje fagutvalet i rådet kan uttale seg om ein bør verne språket mot Midt Noregnemninga og ikkje tillate at det blir eit nytt namn på kartet. Og dei som ber om dette vil nok passe på å gjere språkrådet merksam på at Midt Noreg no held på å gli inn i språket utan at korkje det offentlege eller
Eidfjord kommune Hardanger Odda Kommune Politisk Ullensvang

Aktuelt med utviding av PPD-kontoret i Odda

PPD-kontoret er eit pedagogisk, psykologisk rådgjevingskontor for eit visst distrikt. Eit slikt kontor skal vera hjelpar og rådgjevar for born som har psykiske og fysiske vanskar både i førskulealder og i barne og ungdomsskulen fram til dei er i 19 årsalderen. Kontoret skal og gje råd og rettleiing til foreldre og lærarar om korleis dei på beste måte kan hjelpa slike born. Det er lovfesta at det skal vera slike
Hardanger Odda Kommune Politisk

Lokala til song, musikklag og eldresenter sett i stand

Odda formannskap har fylgt opp saka om istandsetjing av lokala til eldresenter og til song og musikkorganisasjonane i gamle yrkesskulebygget. Det er valt ei nemnd til å arbeida vidare med saka og i denne nemnda er desse med: Arne Vik frå for mannskapet, formannen i sosialstyret og eldreomsorgsutvalet, ein representant frå song og musikksambandet, ein representant frå Odda og Tyssedal Pensjonistforening og 1 representant frå Norzink A/S. Norzink har gjeve
Hardanger Idrett Odda Kommune

Nytt håp for herrehandballen i Odda?

Ein skal aldri vere kategorisk på førehand når ein pratar om idrett. Det synte Odda sitt herrehandbandballag sundag då laget klarte uavgjort 19-19 mot storfavoritten Kragerø. [caption id="attachment_349" align="alignright" width="300"] Herrehånballen i Odda i 2. divisjon[/caption] Etter ein fyrste omgang med klar Kragerø-dominans, men med ein utruleg Oddakeeper, rekna ein med klår siger til gjestene. Betre vart det ikkje av at Kragerø auka leiinga til seks mål midtveges i 2
Torolv Hesthamar
Politisk Ullensvang Ymse

Ullensvang budsjett på 28,2 mill – Det vert vanskeleg, men me er optimistar -seier ordførar Torolv Hesthamar

[caption id="" align="alignright" width="203"] Torolv Hesthamar, ordførar Ullensvang 1977[/caption] Det er ikkje noko lett år me går i møte, men alle har vore klar over at Ullensvang ville få vanskar med å få endane til å møtast når vi skulle leggja fram budsjett for 1977. Det er eit nøkternt og stramt budsjett som ikkje gjev rom for store utskeielsar, men tendensane i budsjettet peikar framover. Alle i formannskapeter samla om
Friidrett
Eidfjord kommune Hardanger Idrett Odda Kommune Ullensvang

Seriestemne i IL Harding: Bestemannspremien til Kari Aarekol

[caption id="attachment_488" align="alignright" width="266"] Friidrett[/caption] Over 40 deltok i IL Harding sitt stevne i sprang u/tilløp i Kinsarvik sundag. Mange gode resultat vart oppnådd, og beste mannspremien gjekk til Kari Aarekol med 1,20 m. i høgde. Avviklingen gjekk fort og greitt. Gutar Høgde 1966 Ole Heggheim, Eidfjord 0.70 1965 Arvid Hesthamar 0.90 Magne Fjetland, E 0.75 Johnny Tveit. E. 0.70 1964 Arild Waulen, Solnut 1.05 Sigbjørn Rabbe, H 0.85 1962
Logoen til Ullensvang herad
1977 Januar Politisk Skogbruk Ullensvang Ymse

6 stillingar vert inndregne: Mannskapsplan for kommunale etatar i «rest»-Ullensvang

På møtet 20. januar skal Ullensvang heradsstyre, handsama framlegget, til mannskaps planen for dei kommunale etatane. [caption id="attachment_300" align="alignright" width="234"] Logoen til Ullensvang herad[/caption] Mannskapsplanane inneber inndraging av i alt 6 stillingar. Desse stillingane er husmorvikarstilling og oppsynsmann-stilling ved teknisk etat. Båe desse stillingane vert overført til Eidfjord. Vidare tek 4 stillingar der det for tida ikkje er tilsett folk: 2 utearbeidarstillingar ved teknisk etat/skogreisinga, stilling som trekkontrollør ved heradskassen og