Eple sel tregt
1977 Hage/dyrking Hardanger Januar Ullensvang

Fruktavlinga over medels i fjor – Tregt sal etter jol

Hardanger Fruksamsal på Grimo seier til «Hardanger» at det etter leveringane å døme har vore over normalår i fjor for [caption id="attachment_533" align="alignright" width="300"] Eple sel tregt[/caption] Gravenstein og pærer, mindre for Prins og for Torstein eit normalår. Kvaliteten har vore god og frukta har halde seg godt, truleg det kalde veret å takka. Samsalet fekk ut mest all frukta før jol. Det var god etterspurnad, og med den store
Hage/dyrking Hardanger Ymse

LOT-småskrift om jordlopper

Moderne rotvekstdyrking med serleg tunnsåing gjer dei spirande plantane svert sårnæm (or åtak av jordlopper, heiter det småskriftet «Jordlopper på Kål og rotvekster», som nyleg er ut gjeve av Landbruksdepartementet si opplysningsteneste. [caption id="attachment_341" align="alignright" width="300"] Phyllotreta nemorum, ei jordloppe.Bilete frå Wikipedia.[/caption] I småskriftet vert det gjort utførleg greie for dei ulike artane av jordlopper som tek på krossblomstra plantar. Me får m.a. veta at jordloppene overvintrar under visne planterestar,
Hage/dyrking Hardanger Målkamp Politisk Ullensvang Ymse

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag, Kåre Lutro

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag Nye standardreglar for frukt, bær, grønsaker og poteter. Fruktdyrkarane i bygdene her er no vortne kjende med brevet Dykkar frå 13. des. f.å. Det går der klårt fram at De ikkje kan (vil?) etterkoma kravet vårt om at Norsk Standard for frukt i og bær 2800-2811 denne gongen skulle redigerast på nynorsk. På våre kantar av landet har me lenge no
Hage/dyrking Jondal Kvam herad Politisk Ullensvang Ymse

Regional differensiering av dyrkingstilskot

Regjeringa vil endre reglane for tilskot til nydyrking. Dei nye reglane vil vere klare dette året, dersom Stortinget handsamar St.m. 14 om Landbrukspolitikken i vårsesjoen, får Nynorsk Pressekontor vite i Landbruks departementet. Dersom regjeringa får stønad frå fleirtalet i Stortinget, vil tilskotet ikkje berre bli avhengig av kor stort bruket er, men også av om bruket ligg i eit område der landbrukspolitikarane ønskjer å stimulere til nydyrking. Det er ingen