Halldor Meland, ein framifrå spelemann
1977 Hardanger Januar Kultur Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

ORDET FRITT: Bleie – Meland

Eg visar til Hardanger den 12. d.m. og det anonyme innlegget der om min ringe person. [caption id="attachment_576" align="alignright" width="207"] Spelemannen Halldor Meland. Ein av dei fremste.[/caption] Innsendaren har ikkje våga å setja sitt fulle namn under. Slike anonyme innlegg svarar eg ikkje på. Og Jon Bleie vil nok be seg fri hjelp frå slike namnlausingar. Eg visar til det eg fyr har skrive: «Biografien er grundig og velskriven. Eit
Hardingfela er eit kunstverk
1977 Januar Kultur Politisk Skule Ullensvang Ymse

Frå dag til dag 22 januar 1977

Ny poststyrer på Hovland Poststyrevikar Ragna Kvalnes er tilsett som poststyrar ved Hovland postkontor C. Ho tek til i stillinga 1.1-77.   Kven har vunne? Frå Kinsarvik frettar me at Vestlandske Blindeforbund sitt lotteri har kome ut med ein hovudgevinst på eit lodd som er seld i Kinsarvik. Loddet er ikkje på mindre enn eit heilt Block-Watne-hus. Då me fekk meldinga hadde enno ikkje vinnaren meld seg. Dei meinte at
Grannatun Anno 2017
1977 Hardanger Januar Ullensvang

Årsmøte for Børve og Sekse husmorlag

Børve og Sekse husmorlag har i 1976 havt 42 medleme. Det har vore halde 5 styremøte og 7 lags møte, 1 festmøte og [caption id="attachment_553" align="alignright" width="300"] Grannatun Anno 2017 (Foto: Grannatun http://indreaustsio.no/category/grannatun/)[/caption] joletrefest for born. 4. juli hadde laget tur med «Fjordclipper» til Rosendal. Heimesjukepleiesjef Eldrid Bay Eikemo var innbeden på februar-møtet. Ho fortalde om heimehjelp-ordninga her i heradet, heimesjukepleie m.m. Av program på møta elles har det vore
Eple sel tregt
1977 Hage/dyrking Hardanger Januar Ullensvang

Fruktavlinga over medels i fjor – Tregt sal etter jol

Hardanger Fruksamsal på Grimo seier til «Hardanger» at det etter leveringane å døme har vore over normalår i fjor for [caption id="attachment_533" align="alignright" width="300"] Eple sel tregt[/caption] Gravenstein og pærer, mindre for Prins og for Torstein eit normalår. Kvaliteten har vore god og frukta har halde seg godt, truleg det kalde veret å takka. Samsalet fekk ut mest all frukta før jol. Det var god etterspurnad, og med den store
Odda Kykje
1977 Hardanger Jondal Kvam herad månad Odda Kommune Ullensvang Utgjeve Ymse

Frå dag til dag – 19 Jan 1977

MANDAG KVELD var det to ambulanseflygingar til Odda med helikopter. Den eine var ein skadd mann etter ei arbeidsulukke i Mauranger, medan den andre var ein sjuketransport frå Odda til Bergen. MISJONÆR AGNAR ESPEGREN ber om støtte til sitt arbeid blant skolebarn og narkomane i Hong Kong. Mange er blitt hjulpet, men behovet for hjelp er fortsatt enormt. Vil du og dine fremdeles være med å støtte Agnar Espegrens arbeid
Hardanger Politisk Ullensvang Ymse

Espelid og valkampen i fokus under årsmøtet til Hordaland Venstre på Utne til helga

Det vert naturleg nok valkampen og Venstres fyrstekandidat, ordførar Mons Espelid frå Askøy, [caption id="attachment_327" align="alignright" width="224"] Mons Espelid Frå Askøy[/caption] som vil stå i fokus under årsmøtet i Hordaland Venstrelag på Utne Hotel laurdag og sundag. Mons Espelid er eit heller nytt namn i politiske krinsar i Hordaland, sjølv om han no sit i ordførarstolen for Venstre i den folkerikaste landkommunen i fylket. Det knyter seg difor stor spaning
Hardanger Ullensvang Ymse

Eit attendeblikk ved årsskiftet 1976-77, Fjordgubbe

Det året som gjekk var eit merkeår for folket i Ullensvang. Ein kan nemna fleire ting, men fyrst og fremst, at kommunen vart delt i to. Det er mange meiningar om dette var rett, men dei som gjekk inn for det på heradstyremøtet, dei vart no bedne inn som æresgjestar på fråskiljingsfesti. På festi gjekk det visst fint og sømeleg for seg, som han sa den guten som skulle fortelja
Politisk Ullensvang Ymse

Takst på Hauso skule

Fylkestinget vedtok 14. desember at ordninga med fylkestllskot til skulebygg skal falla bort frå 1/1-77. For bygg som er under arbeid ved årsskiftet, skal det betalast ut fylkestilskot etter kor stor del av bygget som er ferdig. Ei takstnemd der formannen i skulestyret er med, saman med ein representant frå kommunen der bygget ligg, skal avgjera kor stor del av bygget som er ferdig. Ullensvangherad har valt ordførar Torolv Hesthamar
Hage/dyrking Hardanger Målkamp Politisk Ullensvang Ymse

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag, Kåre Lutro

Ope brev til Standariseringsforbundet fra formannen i Ullensvang hagebrukslag Nye standardreglar for frukt, bær, grønsaker og poteter. Fruktdyrkarane i bygdene her er no vortne kjende med brevet Dykkar frå 13. des. f.å. Det går der klårt fram at De ikkje kan (vil?) etterkoma kravet vårt om at Norsk Standard for frukt i og bær 2800-2811 denne gongen skulle redigerast på nynorsk. På våre kantar av landet har me lenge no
Odda Kommune Ullensvang Ymse

25- og 30 årsjubilantar ved DNN 1977

[caption id="attachment_335" align="alignright" width="541"] 25- og 30 årsjubilantar ved DNN 1977[/caption] På ei tilstelling på Tyssedal Hotel sist laurdag fekk 13 arbeidarar som har arbeid ved DNN overrekt eit gullur for trufast arbeid. 16 arbeidarar fekk tildelt «Selskapet for Norges vel si fortenestemedalje for 30 års arbeid. 1 av 25-årsjubilantane og 9 av 30-årsjubilantane var ikkje tilstades då biletet vart teke. På bildet ser vi foran fra venstre: Å. Alterskjær,