Ymse

Eit år er gått

Du spør: Kvar vart det av det? Og kva fekk eg gjort — og levd? Mykje vart annleis enn du trudde. Det vart mange tome stunder og dagar i staden for klårleik og skapande kraft og uro som førde mot nye og rikare mål. Det var så mange som slo seg til ro med lite og inkje rundt i kring deg at du gådde mest ikkje før du sjølv hadde
Ullensvang

Aukande hjortestamme påfører fruktdyrkarane store skadar

[caption id="attachment_20" align="alignright" width="216"] Omlag så høgt var dette treet før hjorten øydela det, seier Eilev Olav Nysveen.[/caption] Det er mykje som talar for at det er byrja å veksa fram ei større hjortestamme i distriktet. Det er klart at ei hjortestamme i dette distriktet kan valda ein god del skade, mellom anna for fruktdyrkarane. Ein av dei som har fått merka dette er Kjell Nysveen på Espe, der hjorten
Odda Kommune

ODDABUDSJETTET I HAMN: Vanskeleg i 1977, verre i 1978

1977-budsjettet for Odda fekk ein trong fødsel. To gonger måtte budsjettet handsamast før dei folkevalde kunne godkjenna det. Men korkje det fyrste eller det andre framlegget vert karakterisert som eit reelt budsjett. Dei borgerlege partia gjekk sterkt mot det fyrste framlegget avdi det mangla vesentlege utgifter. Mellom anna innheldt ikkje budsjettet venta lønsauke på nær 2 millionar kroner og det inneheldt ikkje renter på lån for ein liknande sum. Dette vart
Jondal

Ordet fritt: Industri i Jondal

Ja, såleis lydde overskrifta i bladet og det var sers hugnad samt å sjå. Og Jondal nye vyrde heradstyre vil at det skal reisast industribygg til ein kostnadssum av 3.3 millionar kroner. Og når ein kjem i hug at det i si tid, spurdest i bladet når Jondal nye vyrde heradstyre auka ordførar lena med 100 prosent og samstundes bruka denne lønsaukensom prov på at kommunen måtte vore godt styrt. Ja
Odda Kommune

Ordet fritt: Uheldig praksis

Under budsjettdebatten i Odda kommunestyre sist veke opplevde ein det merkelege at ei lang rekkje forslag frå Vidar Våde (RV) som ville bety betydelege meirutgifter for kommunen vart sett, under realitetshandsaming til tross for at Våde ikkje kunne visa til dekkingsmåte. Skulle samtlege representantar kunna gjera slik, ville det sjølvsagt føra til fullstendig kaos, og ein ville aldri kunna få til budsjett etter budsjettforskriftene. Spørsmålet er om ikkje ordføraren må
Ymse

Ordet fritt Jon Bleie: Halldor Meland

Av bokelskarar møter me ofte to slag. .. 1. Den store samlaren av verdifulle bøker, kostbare verk står der til prydnad i hyller, og skåp, som ærefullt symbol på høg kultur. Bokelskar 2. er bibliotekar i dei små bygdeboksamlingar. Utlånaren i 20-30 år, og lenger, med sut og gleda trufast gjer sitt beste kveikja lesehungren mellom folk, og hjelper lånarane finna bøker dei har gleda og nytte av. Av desse
Jondal Kvam herad

Jondal vann pokalskyting

Jondal tok det andre nappet sitt i den oppsette pokalkampen i miniatyrskyting mot skyttarlaga i Norheimsund og Ålvik. 8 mann frå kvart lag tel i denne kampen. Ein skyt 30 skot ståande i ein avstand på 35 meter. 33 menn møtte opp i Jondal. Individuelt vann Johan Linga, Ålvik med 277 poeng. Dei beste vart: kl. 4  Johan Linga, Ålvik 277 p Per Kvile, Jondal 274 p. Eilev Åsen, Jondal
Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Heimelsbyte, HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Festeretten til feste nr. 1 under gr.nr. 84 br.nr. 1 i Ullensvang er transportert til Sigurd M. Sekse. Skøyte på gr.nr. 57 br.nr. 36,74, 86 og 91 i Odda frå Bo-Bygg Boligbyggelag til Odda kommune for kr. 2 674 850,-. Skøyte på gr.nr. 19 br.nr. 93 «Knatten» i Kvam frå Margunn Marie Hansen til Tore Thorstenson for kr. 108 000,-. Grunnbokheimel til gr.nr. 18 br.nr. 6, 12 og 26 i
Jondal

Jondal hagelag – Blomstrande ungplante i full vokster

At Jondal hagelag er ein ungplante i full vokster, kunne ein trygt slå fast då hagelaget nyleg skipa til sitt andre årsmøte sidan starten for to år sidan. 33 hageinteresserte jondølingar er no med i laget, og på eit par unnatak nær hadde dei møtt fram på årsmøtet. Styret i det siste året har vore Margit Eide, Johannes Selsvik, Bjørg Skurtveit, Erling Espedal og Magne Sollesnes, og etter årsmeldinga å
Jondal

Frå Folgefonn til Kilimanjaro med Jondal hagelag

Turen opp til det høgaste fjellet i Afrika kosta ikkje stort korkje av sveitte eller pengar for medlemene i Jondal hagelag. Og den fem dagar lange turen opp til den 6000 meter høge, snødekte toppen, gjorde dei gode jondølingane unna på snaue to timar. Det var Brynjulf Skurtveit, nett heimkomen frå Afrika-tur, som tok hagelagsfolka med på denne fantastiske fjellturen. Ikkje berre den levande måten han fortalde på, men og