Annonser Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Skriv for oss!

Hardanger.ORG har som mål å publisera alt av lokalhistorisk interesse for Hardanger, og bygdene kring. Me prøver for augneblinken å publisera artiklar frå avisa Hardanger, som diverre slutta å driva på slutten av 1980-talet. Om du likar å skriva, eller har lyst til å gje oss eit tilskot til drifta, så ville me sett pris på det. Me treng ikkje nødvendigvis stoff frå Hardanger, det kan vera alt av kulturhistorisk
Odda Kykje
1977 Hardanger Jondal Kvam herad månad Odda Kommune Ullensvang Utgjeve Ymse

Frå dag til dag – 19 Jan 1977

MANDAG KVELD var det to ambulanseflygingar til Odda med helikopter. Den eine var ein skadd mann etter ei arbeidsulukke i Mauranger, medan den andre var ein sjuketransport frå Odda til Bergen. MISJONÆR AGNAR ESPEGREN ber om støtte til sitt arbeid blant skolebarn og narkomane i Hong Kong. Mange er blitt hjulpet, men behovet for hjelp er fortsatt enormt. Vil du og dine fremdeles være med å støtte Agnar Espegrens arbeid
Kommunevåpen Odda
Hardanger Odda Kommune Politisk

Saksliste Odda kommunestyre onsdag 26. jan. 1977 kl. 18,00

Odda kommunestyre innkalles med dette til møte i Rådhuset [caption id="attachment_374" align="alignright" width="240"] Kommunevåpen Odda[/caption] . SAKLISTE: 1. Meldinger. 2. Aldersboligene på Kvitavoll. Utsatt OK-sak nr. 216 fra møte 29. des. 1976. 3. Organiseringen av kultursektoren i Odda kommune. Utsatt OK-sak nr. 221 fra møte 29. des. 1976. 4. Revisjonsmelding til regnskapet for 1975 for Odda kommunekasse, Odda El.verk, Odda komm. kinomatograf og Odda havnekasse. Utsatt OK-sak nr. 222 fra
Døde Fødde Hardanger Odda Kommune

Lokale hendingar og meldingar for 50 år sidan

Onsdag 5. januar Herands Ørebank vart skipa 23. desember 1876, og er 100 år i desse dagar. Den første kasseraren var Ole Vassel. Han hadde banken i ei «tausakista». Etter den nye banklova har banken for liten lutmidel, og det er planar om omskiping til sparebank. Jondal Ungdomslag er 25 år. Det vart skipa 8. desember 1901, og det vart halde jubileumsfest no 4. juledag. Lærar Torstein Hallaråker las prolog,
Hardanger Odda Kommune Ymse

Ikkje noko som heiter: Bil køyrde utfor på grunn av glatt vegbane.

Det må verta slutt på at politiet og avisene skriv at «Bil køyrde utfor vegen på grunn av glatt føre». Dette er noko stort vas. Det er føraren som har skulda for slike uhell. Det nyttar ikkje å oppheva naturlovene same kor god sjåfør ein trur ein er. [caption id="attachment_396" align="alignright" width="300"] Dette erresultat av ein av dei mange utforkøyringane i vinter.[/caption] Det einaste som hjelper på glatt vinterføre er
Odda Kommune Ymse

Oddingar til Kongsberg

Fleire ungdomar frå Odda tok til å arbeida i Våpenfabrikken på Kongsberg siste året. Dei fekk opplæring i Yrkesskule her føreåt. Somme hadde noko [caption id="attachment_354" align="alignright" width="300"] Kongsberg våpenfabrikk[/caption] praksis i arbeid på verkstad attåt. Arbeidskontoret i Odda let oss få vita at dette er ein lekk i arbeidet med det nye industritiltaket på Eitrheimsneset. Kongsberg Våpenfabrikk legg grunnen til mekanisk industri med 100 arbeidsplassar der. Då kan 15-20
Odda Kommune Ullensvang Ymse

25- og 30 årsjubilantar ved DNN 1977

[caption id="attachment_335" align="alignright" width="541"] 25- og 30 årsjubilantar ved DNN 1977[/caption] På ei tilstelling på Tyssedal Hotel sist laurdag fekk 13 arbeidarar som har arbeid ved DNN overrekt eit gullur for trufast arbeid. 16 arbeidarar fekk tildelt «Selskapet for Norges vel si fortenestemedalje for 30 års arbeid. 1 av 25-årsjubilantane og 9 av 30-årsjubilantane var ikkje tilstades då biletet vart teke. På bildet ser vi foran fra venstre: Å. Alterskjær,
Hardanger Odda Kommune

Hagens Bokhandel, Odda: Stor auke i boksalet dei siste åra, mindre i 1976

Ola O. Hagen A/S Bokhandel er største bokhandelen i distriktet. Handelen vart grunnlagd i 1911, men starta i 1890-åra. Denne bokhandelen [caption id="attachment_255" align="alignright" width="233"] Storsal av Jon Bleie sine bøker i Sørfjorden[/caption] er stor også i landsmålestokk, fordi han har så stor omsetnad av bøker. Ola O. Hagen som no driv bokhandelen, seier at bokhandelen har stor omsetnad i høve til folketalet. Opplandet er Sørfjorden med omlag 15 000
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Villeiande meiningsmålingar

Gallup-parodien skal halda fram enno ei stund. Norges Markedsdata har nemleg sett bukken til å passa havresekken, eller med andre ord, spurd partia om dei skal godkjenna DNF sitt framlegg om eit ekspertutval til å studera metodane deira, eller om dei skal halda fram som hittil i 1977. Kva motiv eller vurderingar som er grunnen til at dei fleste partia er så velnøgde med gallupen slik han er i dag,