Annonser Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Skriv for oss!

Hardanger.ORG har som mål å publisera alt av lokalhistorisk interesse for Hardanger, og bygdene kring. Me prøver for augneblinken å publisera artiklar frå avisa Hardanger, som diverre slutta å driva på slutten av 1980-talet. Om du likar å skriva, eller har lyst til å gje oss eit tilskot til drifta, så ville me sett pris på det. Me treng ikkje nødvendigvis stoff frå Hardanger, det kan vera alt av kulturhistorisk