Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Frå dag til dag, HARDANGER Onsdag den 5. januar 1977

HORDALAND FYLKESUTVAL har valt desse til arbeids- og til taksnemnd for Hordaland: [caption id="attachment_37" align="alignright" width="263"] Små offentlege notisar[/caption] Fylkesmann Lars Leiro, fylkesordførar Ole Dramdal, Chr. JT. Vestrheim, Bergen, Arthur Rydland, Tertnes, Tomas Sekse, Kinsarvik, Odd Gullaksen, Fonnes Finn Lien, Bergen. BYGNINGSRÅDET imøtekom ikkje ein søknad frå Kjell Auto-Service om bygging av garasje ved Shell-stasjonen på Ragde PER YSTANES fekk byggeløyve for bustadhus i Bekkjadalen. HÅKON KVAMMEN, EIDFJORD er mellom
Odda Kommune

Saka om ny kulturorganisering utsett

Etter at Odda kommunestyre på møtet, 29. des, hadde nytta borti mot fire timar til ordskifte om budsjettet, var klokka over 24. Kommunestyret fann det uforsvarleg så seint på natta å drøfta saka om omlegging av kulturadministrasjonen. Saka vart difor utsett til første møtet i 1977. Me reknar med at  fleire av representantane i kommunestyret vil nytta høvet til å kommentera den nye organisasjonsplanen og instruksframlegga for dei einskilde utvala