Jondal

Ordet fritt: Industri i Jondal

Ja, såleis lydde overskrifta i bladet og det var sers hugnad samt å sjå. Og Jondal nye vyrde heradstyre vil at det skal reisast industribygg til ein kostnadssum av 3.3 millionar kroner. Og når ein kjem i hug at det i si tid, spurdest i bladet når Jondal nye vyrde heradstyre auka ordførar lena med 100 prosent og samstundes bruka denne lønsaukensom prov på at kommunen måtte vore godt styrt. Ja
Odda Kommune

Ordet fritt: Uheldig praksis

Under budsjettdebatten i Odda kommunestyre sist veke opplevde ein det merkelege at ei lang rekkje forslag frå Vidar Våde (RV) som ville bety betydelege meirutgifter for kommunen vart sett, under realitetshandsaming til tross for at Våde ikkje kunne visa til dekkingsmåte. Skulle samtlege representantar kunna gjera slik, ville det sjølvsagt føra til fullstendig kaos, og ein ville aldri kunna få til budsjett etter budsjettforskriftene. Spørsmålet er om ikkje ordføraren må
Ymse

Ordet fritt Jon Bleie: Halldor Meland

Av bokelskarar møter me ofte to slag. .. 1. Den store samlaren av verdifulle bøker, kostbare verk står der til prydnad i hyller, og skåp, som ærefullt symbol på høg kultur. Bokelskar 2. er bibliotekar i dei små bygdeboksamlingar. Utlånaren i 20-30 år, og lenger, med sut og gleda trufast gjer sitt beste kveikja lesehungren mellom folk, og hjelper lånarane finna bøker dei har gleda og nytte av. Av desse
Jondal Kvam herad

Jondal vann pokalskyting

Jondal tok det andre nappet sitt i den oppsette pokalkampen i miniatyrskyting mot skyttarlaga i Norheimsund og Ålvik. 8 mann frå kvart lag tel i denne kampen. Ein skyt 30 skot ståande i ein avstand på 35 meter. 33 menn møtte opp i Jondal. Individuelt vann Johan Linga, Ålvik med 277 poeng. Dei beste vart: kl. 4  Johan Linga, Ålvik 277 p Per Kvile, Jondal 274 p. Eilev Åsen, Jondal
Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Heimelsbyte, HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Festeretten til feste nr. 1 under gr.nr. 84 br.nr. 1 i Ullensvang er transportert til Sigurd M. Sekse. Skøyte på gr.nr. 57 br.nr. 36,74, 86 og 91 i Odda frå Bo-Bygg Boligbyggelag til Odda kommune for kr. 2 674 850,-. Skøyte på gr.nr. 19 br.nr. 93 «Knatten» i Kvam frå Margunn Marie Hansen til Tore Thorstenson for kr. 108 000,-. Grunnbokheimel til gr.nr. 18 br.nr. 6, 12 og 26 i
Jondal

Jondal hagelag – Blomstrande ungplante i full vokster

At Jondal hagelag er ein ungplante i full vokster, kunne ein trygt slå fast då hagelaget nyleg skipa til sitt andre årsmøte sidan starten for to år sidan. 33 hageinteresserte jondølingar er no med i laget, og på eit par unnatak nær hadde dei møtt fram på årsmøtet. Styret i det siste året har vore Margit Eide, Johannes Selsvik, Bjørg Skurtveit, Erling Espedal og Magne Sollesnes, og etter årsmeldinga å
Jondal

Frå Folgefonn til Kilimanjaro med Jondal hagelag

Turen opp til det høgaste fjellet i Afrika kosta ikkje stort korkje av sveitte eller pengar for medlemene i Jondal hagelag. Og den fem dagar lange turen opp til den 6000 meter høge, snødekte toppen, gjorde dei gode jondølingane unna på snaue to timar. Det var Brynjulf Skurtveit, nett heimkomen frå Afrika-tur, som tok hagelagsfolka med på denne fantastiske fjellturen. Ikkje berre den levande måten han fortalde på, men og
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Kjell Ove Seim vann landsrenn på Korlevoll

Andre joledag arrangerte IL Korlevoll landsrenn i langrenn på Korlevoll. Heile 124 løparar [caption id="attachment_85" align="alignright" width="185"] Kjell Ove Seim som stiller i senior klasse B fekk best tid av alle seniorløparane.[/caption] stillte til start i det fine veret. Det kunne vore ynskjeleg med noko meir snø og det seier seg sjølv at med berre 25 cm snø vart løypa oppgått etterkvart. Av dei enkelte resultata kan vi nemna at
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Frå dag til dag, HARDANGER Onsdag den 5. januar 1977

HORDALAND FYLKESUTVAL har valt desse til arbeids- og til taksnemnd for Hordaland: [caption id="attachment_37" align="alignright" width="263"] Små offentlege notisar[/caption] Fylkesmann Lars Leiro, fylkesordførar Ole Dramdal, Chr. JT. Vestrheim, Bergen, Arthur Rydland, Tertnes, Tomas Sekse, Kinsarvik, Odd Gullaksen, Fonnes Finn Lien, Bergen. BYGNINGSRÅDET imøtekom ikkje ein søknad frå Kjell Auto-Service om bygging av garasje ved Shell-stasjonen på Ragde PER YSTANES fekk byggeløyve for bustadhus i Bekkjadalen. HÅKON KVAMMEN, EIDFJORD er mellom
Odda Kommune

Saka om ny kulturorganisering utsett

Etter at Odda kommunestyre på møtet, 29. des, hadde nytta borti mot fire timar til ordskifte om budsjettet, var klokka over 24. Kommunestyret fann det uforsvarleg så seint på natta å drøfta saka om omlegging av kulturadministrasjonen. Saka vart difor utsett til første møtet i 1977. Me reknar med at  fleire av representantane i kommunestyret vil nytta høvet til å kommentera den nye organisasjonsplanen og instruksframlegga for dei einskilde utvala