Home>Hardanger>Auka promillesaker i Kvam lensmannsdistrikt
Promillesaker i Kvam aukar
Hardanger Kvam herad Ymse

Auka promillesaker i Kvam lensmannsdistrikt

Promillesaker i Kvam aukar
Promillesaker i Kvam aukar

saker siste året. Størst nedgang har det vore på innbrot og tjuveri frå 91 til 54 saker. Talet på promillesaker har gått ned frå 22 til 18. Når det gjeld talet på forenkla forelegg i trafikksaker har det auka frå 130 i 1975 til heile 345 det siste året. Elles syner statistikken frå Kvam lensmannskontor desse tala (Tala i paranteser for 1975).
Trafikksaker 113 (113), brannsaker 25 (16), ymse saker 67 (108), krav om avskiltingar mtr. køyretøy 166 (186), registreringar 7 (10), avsetn. og utleggs forretningar 135 (132), forkynningar 373 (570), tonoløyve 193 (192), vekselprotestar 26 (17), utpantingar 75 (62), dødsfall 87 (81). Utbet. rovdyrpr. for 73 (108) revar og 71 (73) minkar
HARDANGER Onsdag 19. januar 1977

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *