1977 Januar månad Utgjeve Ymse

Annonsar i bladet 19 januar

Formiddagskonsert I ODDA KIRKE lørdag 22. januar kl. 12,00 Songkoret Samklang, dir. Ingvard Leivestad – Harald Knutsson, trompet – Trygve Danielsen, orgel. Fri adgang.   UNDERVISNING ODDA OG TYSSEDAL Ledige plassar på Kursa: Treskjering Barnetøy. Krotekake. Fransk 1 Start 1. Påmelding snarest i tlf. 41290 mellom kl. 15,30 og 17,00. Friundervisninga.     ABONNEMENTSPRISEN på […]

1977 Hardanger Januar Målkamp Ymse

Smånytt 22 Jan 1977

Boset i sekk eller dunk? Nytt interkommunalt oppmalingsapparat for søppel frå 70 000 Vestfoldingar startar opp no straks over ny-året. Søppelet vert fylt i sekker i staden for i dunkar hos kvart hushald. Danskane var først ute med sekkerenovasjon i Skandinavia. Dette var i 1957. Første året gjekk det det med 150 000 sekker av […]

Sams slektsnamn, er det best?
1977 Hardanger Helse Januar Kultur Politisk Ymse

Sams slektsnamn ei trygg råme kring familien

Ei arbeidsgruppe i Justisdepartementet har utarbeidd ei skisse til endringar i namneloven. Lars Korvald har tidlegare karakterisert dette som eit makkverk. Eg vil underskriva denne karakteristikken, sa Hans Olav Tungesvik i eit foredrag i Åsane tysdag. Utgreiinga er laga av tre tenestemenn i Justisdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Det er ingen grunn til å rekna med […]

høyreapparat
Hardanger Helse Ymse

Høyreapparata ligg i skuffa

Ein stor del av dei høyrslehemma som er rådd til å nytta høyreapparat, let apparatet liggja i skuffa. Det skortar nemleg mykje på fullnøgjande tilbod om opplæring i bruk og stell av slike apparat. Før opplæringsspørsmålet er løyst, vil ikkje Rikstrygdeverket gå inn for gratis høyreapparat til alle som treng eit slikt, slik de t.d. […]

Til eit barn
Hardanger Politisk Skule Ymse

Brev til eit barn

Av Pål Sundvor i «Nationen» Når eg ikkje har skrive dette brevet før, er det kort og godt fordi eg ikkje visste korleis eg skulle forma det. Eit brev til eit vakse mennske kan ein forma heller likesælt. Men når ein skal skriva eit brev til eit barn, då kan ein ikkje vera lettvint — […]