Gamalt nytt

Ymse

SUNDAGSTANKAR: Er Jesus med i ditt reisefylgje?

Jolebodskapen fortel om dette store at Gud har vorte menneske for å frelse oss. Gud har gjort eit avgjerande brubyggingsarbeid frå seg til oss. No er vi inne i openberringstida og desse to sidene ved Jesus, sann Gud og sant menneske møter oss i tekstane på ulik vis. Desse sidene
Hardanger Målkamp Politisk Ymse

Språkformannen om Langslet-kritikken: – Skremande mangel på språkpolitisk kontakt.

Aviser og kringkasting har kunna melde om sterk kritikk frå Stortinget når det gjeld verksemda til Norsk Språkråd. Høgre sin kultur-førar, Lars Roar Langslet, kom med ein interpellasjon der han gjekk hardt ut mot verksemda til Norsk Språkråd. Han meinte mellom anna at visse innstillingar som Rådet har kome med
Jondal

Ordet fritt: Industri i Jondal

Ja, såleis lydde overskrifta i bladet og det var sers hugnad samt å sjå. Og Jondal nye vyrde heradstyre vil at det skal reisast industribygg til ein kostnadssum av 3.3 millionar kroner. Og når ein kjem i hug at det i si tid, spurdest i bladet når Jondal nye vyrde heradstyre
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Nytt stoff og nytt syn i nytt historieverk

«Historien må stadig skrives på nytt», skreiv den kjente historiekaren Ernst Sars for eit hundreår sida. «Den fremmadskridende udvikling giver bestandig nye synspunkter å se den fra». Dette er nok ein av grunnane til at Cappelens forlag no gjev ut Norges historie — i heile 15 band — berre vel
Odda Kommune Ullensvang Ymse

Frå dag til dag, HARDANGER Laurdag 8. januar 1977

Fødde [caption id="attachment_37" align="alignright" width="263"] Små offentlege notisar[/caption] 19/12 1976: Britt og Svein Gunnar Sevdal, ein gut. 20/12 Synnøve og Arvid Hamre, ein gut. 20/12 Sigrid og Lars Solvi, ei jente. 25/12 Inger og Ingvald Haara, ein gut. 25/12 Sylvi og Olav Bjørke, jente og gut. 28/12 Ann-Wenche og Inge
Ymse

Villeiande meiningsmålingar

Gallup-parodien skal halda fram enno ei stund. Norges Markedsdata har nemleg sett bukken til å passa havresekken, eller med andre ord, spurd partia om dei skal godkjenna DNF sitt framlegg om eit ekspertutval til å studera metodane deira, eller om dei skal halda fram som hit til i 1977. Kva
Døde Eidfjord kommune Hardanger Odda Kommune Ullensvang Ymse

Dødsannonser -12 januar 1977

[caption id="attachment_272" align="alignright" width="160"] Dødsannonse Olai Fossdal[/caption] Min kjære mann, vår strevsame far og verfar, vår snille beste Olai Fossdal døydde brått i dag 66 år gamal Ringøy 10. januar 1977. Gudrun Fossdal. f. Lutro Olaug - Øivind Tordis - Jon Mikal Aud - Atle Barneborn Gravferd frå Kinsarvik laurdag
Eidfjord kommune Hardanger Ullensvang Ymse

Eidfjord krev eige trygdekontor

Eidfjord kommyunestyre vedtok på møte tysdag å senda ein uttale til Rikstrygdeverket der dei krev at det vertoppretta eige trygdekontor for Eidfjord med kontorsenter i Nedre Eidfjord. Vi tek her med uttalen: Inntil kommunesamanslåinga pr. 1.1. 1964 hadde Eidfjord eigen trygdekasse med kontorstad i Nedre Eidfjord. Etter samanslåinga med tid
Hardanger Politisk Ullensvang Ymse

Venstre på frammarsj i Hordaland

Hordaland Venstrelag hadde årsmøte på Utne laurdag og sundag 15. og 16. januar 1977. Møtet var halde i Grannahuset, ein triveleg møtestad med treskurd og bilete av åndshovdingar på veggene. Det møtte kring 90 sendemenn frå dei fleste heråd i Hordaland. Fylkesleiar John Nesheim opna møtet. Formannen i Ullensvang Venstrelag,
Hardanger Odda Kommune

Hagens Bokhandel, Odda: Stor auke i boksalet dei siste åra, mindre i 1976

Ola O. Hagen A/S Bokhandel er største bokhandelen i distriktet. Handelen vart grunnlagd i 1911, men starta i 1890-åra. Denne bokhandelen [caption id="attachment_255" align="alignright" width="233"] Storsal av Jon Bleie sine bøker i Sørfjorden[/caption] er stor også i landsmålestokk, fordi han har så stor omsetnad av bøker. Ola O. Hagen som
Hardanger Odda Kommune

Kammermusikk med Rikskonsertane

Tre dugande musikarar slo seg saman for nokre år sidan og skipa Oslo Trio. Fiolinisten Stig Nilsson, cellisten Aage Kvalbein og pianisten [caption id="attachment_154" align="alignright" width="212"] Fiolinisten Stig Nilsson, cellisten Aage Kvalbein og pianisten Jens Harald Bratlie[/caption] Jens Harald Bratlie har andre oppgåver som tek det meste av tida deira
Hage/dyrking Hardanger Ymse

LOT-småskrift om jordlopper

Moderne rotvekstdyrking med serleg tunnsåing gjer dei spirande plantane svert sårnæm (or åtak av jordlopper, heiter det småskriftet «Jordlopper på Kål og rotvekster», som nyleg er ut gjeve av Landbruksdepartementet si opplysningsteneste. [caption id="attachment_341" align="alignright" width="300"] Phyllotreta nemorum, ei jordloppe.Bilete frå Wikipedia.[/caption] I småskriftet vert det gjort utførleg greie for
Hardanger Politisk Ullensvang

Pensjonisttreff på Utne Hotell

Det er fleire av dei som var med på pensjonisttreff på Utne i aug, 1975 som har kome til meg og spurt om me ikkje snart kunne få koma saman til eit liknande møte. Eg har samrådd meg med fleire om dette, og nå er det klart for nytt møte.
Hardanger Ullensvang Ymse

Folkehøgskulen i fokus

Mange aviser driv eit nyttig opplysningsarbeid om det som skjer rundt om på folkehøgskulane våre. Dei har ofte reportasjar om det som går føre seg av nye pedagogiske opplegg, av kulturkveldar og andre tilskipingar, slik at lesarane får inntrykk av at det er ein skule med livleg aktivitet, der lærarar
Ymse

Val av ymse råd i Eidfjord

Forliksråd: Ola O. Lægreid, Eidfjord Andved A. Tveit, Eidfjord Ola T. Hereid, Vøringsfoss Ungdoms og Ungdoms- og idrettsutval: Odd Mjellødegård Otto Løkkeberg Ragnhild Myklatun Leiv Anders Vambheim, formann • Gunnar Steiro. Kultur og bibliotekstyre: Henning Reini, formann Øivind Rieber Ragna Hylland Tone Moger Formann U. og I. utvalet Tiltaks- og

Sponsorar

Sponsorar