Gamalt nytt

Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Folkestyre

Den engelske tenkjaren John Locke utforma i si tid læra om folkesuvereniteten som i stutte drag gjekk ut på at all makt i samfunnet måtte gå ut frå folket. Desse tankane har slege ned i folket vårt og vorte grunnfesta der. Etter siste verdskrigen er folk med dei mest ulike
Hardanger Odda Kommune

Hagens Bokhandel, Odda: Stor auke i boksalet dei siste åra, mindre i 1976

Ola O. Hagen A/S Bokhandel er største bokhandelen i distriktet. Handelen vart grunnlagd i 1911, men starta i 1890-åra. Denne bokhandelen [caption id="attachment_255" align="alignright" width="233"] Storsal av Jon Bleie sine bøker i Sørfjorden[/caption] er stor også i landsmålestokk, fordi han har så stor omsetnad av bøker. Ola O. Hagen som
Jondal

Frå Folgefonn til Kilimanjaro med Jondal hagelag

Turen opp til det høgaste fjellet i Afrika kosta ikkje stort korkje av sveitte eller pengar for medlemene i Jondal hagelag. Og den fem dagar lange turen opp til den 6000 meter høge, snødekte toppen, gjorde dei gode jondølingane unna på snaue to timar. Det var Brynjulf Skurtveit, nett heimkomen
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Statsstønad verkar mot sentralisering og usunn konkurranse

— Det kan godt tenkjast at butikkar som elles ville bli lagt ned, no blir haldne opne på grunn av den positive haldninga hos styresmaktene, og vi er svært godt nøgde med stønads ordningane til daglegvarehan delen i utkantområda, seier den assisterande direktøren i Nor ges Kolonial og Landhandlarfor bund,
Eidfjord kommune Ullensvang

Tilskuarar og etterdønningar

I «Hardanger» 15. desember nemner «Tilskuar» at Ullensvangfolk kjente fattigfolklukt når dei tidlegare kom til Bunes mot Eidfjord. Nå trur han at det kanskje kan bli omvendt. Ein får då tru at folk i Ullensvang får råd til å kjøpa seg såpe så dei får vaska seg: Då vonar ein
Ymse

Kommunen tek over grunn på Seljestad

Mange er det som har hatt problem med å finna parkeringsplass for bilen sin på Seljestad. Serleg ille har det vore dei siste vintrane og verst i påskeveka. Mange har tala om at det skulle vore opparbeidd ein del vinterparkerihgsplassar. Med tanke på det som hende i kommunestyret mellom jol
Ymse

Jon Myklatun i Eidfjord kommunestyre: Alle kommunale verv bør vera gratisarbeid under oppbyggingsperioden

—Eg er prinsipielt for at i opp byggingsperioden burde alle gjera gratis arbeid for å visa kor høgt dei set vedtaket om at Eid fjord er vorte eigen kommune. Det var John Myklatun (Saml.) som sa dette då Eidfjord kom munestyre handsama godtgjer sle til nemndsformenn, ord førar, varaordførar og
Eidfjord kommune Hardanger Politisk Ymse

EIDFJORD: Kloakk og vassforsyning etter vassdragsreguleringa

Det er klart at vassdragsreguleringa vil føra til vanskar med vasstilføringa og kloakkeringa for visse deler av Eidfjord. For Sysendalen er det viktig å få avklara dette spørsmålet. Kommunestyret vedtok difor på møte tysdag at desse spørsmåla må vera løyst i god tid før reguleringa av Eidfjord.Nord vert heilt eller
Hardanger Odda Kommune

30 januar vert det premiere på russerevy 1977

[caption id="attachment_283" align="alignleft" width="300"] Ein del av russeorkesteret.[/caption] [caption id="attachment_282" align="alignright" width="293"] Ei scene frå revyen der doktor Tore Johan Ekkjestøl kjenner på magen til den gravide Ranveig Jordal medan mora, Irene Johnsen følgjer interessert med.[/caption] [caption id="attachment_284" align="aligncenter" width="300"] Gunnar Kvalnes[/caption] 30. januar kan Oddarussen 1977 lova at det
Eidfjord kommune Hardanger Jondal Kvam herad Odda Kommune Politisk Ullensvang Ymse

Villeiande meiningsmålingar

Gallup-parodien skal halda fram enno ei stund. Norges Markedsdata har nemleg sett bukken til å passa havresekken, eller med andre ord, spurd partia om dei skal godkjenna DNF sitt framlegg om eit ekspertutval til å studera metodane deira, eller om dei skal halda fram som hittil i 1977. Kva motiv
Eidfjord kommune Hardanger Politisk Ymse

Tone Moger i Eidfjord: Kva med likestilling i nemnder og råd?

Det var ei lang saksliste medlemmene i Eidfjord kommunestyre skulle koma gjennom på det fyrste møtet etter [caption id="attachment_170" align="alignright" width="300"] Kommunestyre Eidfjord 1977[/caption] at Eidfjord vart eigen kommune frå 1. Januar. Det stod 46 saker på sakslista, og dei fleste sakene gjekk greitt unna. Over 30 av sakene var
Hardanger Odda Kommune Ymse

1976 – vanskeleg år for Oddaverksemdene

Etter det Bergens Tidende kan fortelje har 1976 vore eit heller vanskeleg år for verksemdene i Odda. Norzink reknar med underskot for 1976, om ikkje så stort som året før. Dei ventar oppgang i slutten av 1977. Situasjonen på zinkmarknaden er framleis dårleg, og det kan verta spørsmål om ein
Eidfjord kommune

Har ikkje Eidfjord lastebilar til småtransport?

Er det ingen lastebileigarar i Eidfjord som har bilar som kan nyttast til anna enn anleggstrafikk? Det var Jon Sirnes som tok opp dette spørsmålet då Eidfjord kommunestyre handsama saka om oppattnying av drosje og lastebilløyva i Eidfjord. Han viste til at det er nesten uråd å få lastebilar til
Jondal Kvam herad

Jondal vann pokalskyting

Jondal tok det andre nappet sitt i den oppsette pokalkampen i miniatyrskyting mot skyttarlaga i Norheimsund og Ålvik. 8 mann frå kvart lag tel i denne kampen. Ein skyt 30 skot ståande i ein avstand på 35 meter. 33 menn møtte opp i Jondal. Individuelt vann Johan Linga, Ålvik med
Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Heimelsbyte, HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Festeretten til feste nr. 1 under gr.nr. 84 br.nr. 1 i Ullensvang er transportert til Sigurd M. Sekse. Skøyte på gr.nr. 57 br.nr. 36,74, 86 og 91 i Odda frå Bo-Bygg Boligbyggelag til Odda kommune for kr. 2 674 850,-. Skøyte på gr.nr. 19 br.nr. 93 «Knatten» i Kvam frå

Sponsorar

Sponsorar