Gamalt nytt

Hardanger Odda Kommune Politisk Ymse

Ordet fritt: Planlegging utan omtanke

Tidlegare i vinter høyrde me at Odda kommune hadde fått godkjent to forprosjekt for nye barneskular i Odda, ein på Bakke og ein på Eide. Om desse skulane nokon gong vert bygde, er etter møtet i kommunestyret den 29. des. heilt på det uvisse. Kommunestyret gjorde i dette møtet vedtak
Jondal

Frå Folgefonn til Kilimanjaro med Jondal hagelag

Turen opp til det høgaste fjellet i Afrika kosta ikkje stort korkje av sveitte eller pengar for medlemene i Jondal hagelag. Og den fem dagar lange turen opp til den 6000 meter høge, snødekte toppen, gjorde dei gode jondølingane unna på snaue to timar. Det var Brynjulf Skurtveit, nett heimkomen
Ullensvang Ymse

Korleis skal me bruka oljepengane?

Spør Gula Tidend nokre vestlendingar. Også heradsgartnar Tomas Sekse, Ullensvang er spurd. Han svarar at han vil bruka pengane til å [caption id="attachment_103" align="alignright" width="241"] Tomas Sekse, Heradsgartnar i Ullensvang Herad[/caption] gje utkantane betre samferdsle. Me har stort areal, lite folk og spreidd busetnad. Samstundes er det eit mål å
Odda Kommune

Ordet fritt: Uheldig praksis

Under budsjettdebatten i Odda kommunestyre sist veke opplevde ein det merkelege at ei lang rekkje forslag frå Vidar Våde (RV) som ville bety betydelege meirutgifter for kommunen vart sett, under realitetshandsaming til tross for at Våde ikkje kunne visa til dekkingsmåte. Skulle samtlege representantar kunna gjera slik, ville det sjølvsagt
Ymse

Jon Myklatun i Eidfjord kommunestyre: Alle kommunale verv bør vera gratisarbeid under oppbyggingsperioden

—Eg er prinsipielt for at i opp byggingsperioden burde alle gjera gratis arbeid for å visa kor høgt dei set vedtaket om at Eid fjord er vorte eigen kommune. Det var John Myklatun (Saml.) som sa dette då Eidfjord kom munestyre handsama godtgjer sle til nemndsformenn, ord førar, varaordførar og
Ymse

Val av ymse råd i Eidfjord

Forliksråd: Ola O. Lægreid, Eidfjord Andved A. Tveit, Eidfjord Ola T. Hereid, Vøringsfoss Ungdoms og Ungdoms- og idrettsutval: Odd Mjellødegård Otto Løkkeberg Ragnhild Myklatun Leiv Anders Vambheim, formann • Gunnar Steiro. Kultur og bibliotekstyre: Henning Reini, formann Øivind Rieber Ragna Hylland Tone Moger Formann U. og I. utvalet Tiltaks- og
Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Heimelsbyte, HARDANGER Onsdag 5. januar 1977

Festeretten til feste nr. 1 under gr.nr. 84 br.nr. 1 i Ullensvang er transportert til Sigurd M. Sekse. Skøyte på gr.nr. 57 br.nr. 36,74, 86 og 91 i Odda frå Bo-Bygg Boligbyggelag til Odda kommune for kr. 2 674 850,-. Skøyte på gr.nr. 19 br.nr. 93 «Knatten» i Kvam frå
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Kjell Ove Seim vann landsrenn på Korlevoll

Andre joledag arrangerte IL Korlevoll landsrenn i langrenn på Korlevoll. Heile 124 løparar [caption id="attachment_85" align="alignright" width="185"] Kjell Ove Seim som stiller i senior klasse B fekk best tid av alle seniorløparane.[/caption] stillte til start i det fine veret. Det kunne vore ynskjeleg med noko meir snø og det seier
Jondal

Ordet fritt: Industri i Jondal

Ja, såleis lydde overskrifta i bladet og det var sers hugnad samt å sjå. Og Jondal nye vyrde heradstyre vil at det skal reisast industribygg til ein kostnadssum av 3.3 millionar kroner. Og når ein kjem i hug at det i si tid, spurdest i bladet når Jondal nye vyrde heradstyre
Ullensvang

ORDET FRITT: Service på postkontoret, Lofthus

Service på postkontoret Fredag 31. desember, siste dagen i 1976, tok eg med resten av rekningane for å betala dei i posten. Eg går inn på postkontoret på Lofthus og stiller meg i kø. Framfor meg står tre personer, ein mann i 60-års alderen, ein liten gut og ein kar
Ymse

Lite lønsamt å gje ut barneblad

«MAGNE» Barnebladet Magne har sett seg nøydd til å slutte med parallellutgåva av «Magne» på ny norsk. Barnebladet vil prøve å ta med stoff både på nynorsk og bokmål i same utgåva, heiter det. Me får vone at den nye blad styraren, lyrikaren Jørgen Stang, greier å måta dette klokeleg
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Frå dag til dag, HARDANGER Onsdag den 5. januar 1977

HORDALAND FYLKESUTVAL har valt desse til arbeids- og til taksnemnd for Hordaland: [caption id="attachment_37" align="alignright" width="263"] Små offentlege notisar[/caption] Fylkesmann Lars Leiro, fylkesordførar Ole Dramdal, Chr. JT. Vestrheim, Bergen, Arthur Rydland, Tertnes, Tomas Sekse, Kinsarvik, Odd Gullaksen, Fonnes Finn Lien, Bergen. BYGNINGSRÅDET imøtekom ikkje ein søknad frå Kjell Auto-Service om
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Det finst framleis mellom 5 og 10 millionar stadnamn i heile landet

Det finst framleis mellom 5 og 10 millionar stadnamn i heile landet — No trengst det ein landsomfattande aksjon for å ta vare på dei stadnamna som enno ikkje er samla inn, seierer arkivar Botolv Helleland ved Norsk Stadnamnarkiv i Oslo til Nynorsk Pressekontor. Med litt rettleiing vil alle som
Eidfjord kommune Jondal Kvam herad Odda Kommune Ullensvang Ymse

Skræmande auke i vald- og narkotikasaker, viser eit oversyn frå Hardanger Politikammer

Ein oversikt over arbeidsmengda til Hardanger Politikammer for 1976 syner at drukken skapsforeseelsar har minka til under det halve i høve til 1975, medan talet på narkotikasaker som er etterforska syner ein farleg auke også i Odda. Det er politi meistar Finn Steinkopf som seier dette til «Hardanger». At talet
Ymse

Kommunen tek over grunn på Seljestad

Mange er det som har hatt problem med å finna parkeringsplass for bilen sin på Seljestad. Serleg ille har det vore dei siste vintrane og verst i påskeveka. Mange har tala om at det skulle vore opparbeidd ein del vinterparkerihgsplassar. Med tanke på det som hende i kommunestyret mellom jol

Sponsorar

Sponsorar